Personaaltreeningud

Personaaltreening on ideaalne viis õppida korrektselt treenima ning seeläbi jõuda soovitud tulemusteni kiiremini ja ohutumalt. Tihtipeale piisab juba ühest treeningust, et saada esmased teadmised ja juhised edaspidiseks treenimiseks.

Treeningplaan

Treeningplaani hõlmab endas sobivate harjutuste ja koormuste kombineerimist võttes arvesse kliendi vajadused ning iseärasused. Samuti on treeningplaani oluliseks komponendiks koormuste muutumine ajas ehk progressioon. Treeningplaanil peaks alati olema ajaline tärmin, mille jooksul saavutatakse kindel eesmärk. Igale kliendile pannakse paika ka indivuaalne progresseerumisplaan, et soovitud tulemuse saavutamine oleks kindel ning võimalikult efektiivne.

Koolitused

Üldkehalise ettevalmistuse kursus (20 ak/h)

Põhjalik jõudu, osavust ja plüomeetriat käsitlev kursus kõikide spordialade treeneritele ja harrastajatele, kes soovivad omandada süvendatud teadmisi ning praktilisi oskuseid üldkehaliste võimete arendamiseks.

Kursus koosneb järgnevatest alateemadest:

• Jõutreeningu teooria ja metoodika
• Osavuse ja plüomeetria teooria ja metoodika
• Jõusaali praktikum
• Osavuse ja plüomeetria praktikum

Jõutreeningu metoodika (6 ak/h)

Põhjalik koolitus lihasjõu ja -hüpertroofia arendamise metoodikast. Koolitusel käsitletakse treeningmahu dünaamikat ning kuidas see treeningtsükli vältel peaks muutuma, samuti millist mõju omavad treeningu intensiivsus ja sagedus.

Jõutreeningu üks kõige olulisemaid komponente on progressioon, mis tihtipeale ei saa piisavalt tähelepanu. Koolitusel käsitletakse nii algajate, kesktaseme ja edasijõudnute progresseerumisvõtteid. Vaatluse all on ka harjutuste valik, tehnika, puhkepausid ja soorituse tempo.

Jõusaali praktikum (10 ak/h)

Jõusaalitarvikute ja seadmete kasutust käsitlev praktiline koolitus. Vaatluse all on vabaraskustega ning trenažööridega treenimise iseärasused ja tehnilised aspektid. Olulist tähelepanu suunatakse harjutuse sooritusele ja tehnikale, kuidas harjutuse tehnikat vaadelda ja seda õpetada.

Samuti käsitletakse koolitusel mõisteid nagu „tehniline ja mehaaniline suutlikkus“ ning „stiimuli ja väsimuse suhe“, mis aitavad mõista harjutuste korrektse tehnikaga sooritamise olulisust.

Toitumine ja kehakoostise muutmine (5 ak/h)

Käsitleb toitumise aluseid energia, toitainete ja toidu ajastamise osas. Kuidas toitained jagunevad ning millist rolli nad mängivad. Kuidas toitainete ajastamine mõjutab lihasmassi kasvu ning rasvaainevahetust kehas. Kuidas jagunevad toiduained glükeemilise indeksi ja koormuse järgi ning miks seda on oluline teada?

Kehakoostise muutmise alateemas käsitletakse päevase energiahulga määramist ning selle mõjutamist kehakaalu alandamiseks või tõstmiseks. Käsitletakse jätkusuutlikkust ning miks kiireid lahendusi pole. Miks tekib seisak kaalulangetuses ning kuidas platoosid ületada erinevate strateegiate näol?

Toidulisandid ja doping (5 ak/h)

Kuidas toidulisandid kategoriseeruvad ning millistel toidulisanditel on teaduslik tõendatus olemas? Miks toidulisandeid tarvitatakse ning mis saavad olla kasutegurid aga ka võimalikud ohud?

Dopingut käsitletavas alateemas vaadeldakse dopingu olemust ning miks on dopinguained keelatud. Kuidas dopinguained organsüsteeme mõjutavad ning millised riskid ja kõrvalmõjud sellega kaasa tulevad.